Naqshband sahab shrine
  • 2
    Shares

People offer ‘Khwaja digar’ at Naqshband sahab shrine at Khwaja bazar, Srinagar | Photo: Faisal Khan